Våre godkjenninger

Vi er opptatt av å ha fagkunnskap i bunn….

Sertifiserte gulventrepenører

Når Weber tilbyr skreddersydde løsninger, er selvfølgelig utførelsen helt vesentlig. Gulvene skal leveres i den eksakte kvaliteten som avtales når det gjelder funksjon, styrke, holdbarhet, overflate, farge og annet. Det er derfor Weber krever at deres løsninger blir utført av Sertifiserte Weber Gulventreprenører.

Kilde: www.weber-norge.no

 

Mesterbrev

Mestertittelen og -merket signaliserer seriøsitet, pålitelighet og kvalitet. For å innvilget Mesterbrev kreves det derfor både solid utdanning og praksis i faget. Mesterutdanningen er tilpasset de kravene ledere i håndverksbedrifter møter. Den skal gi kompetanse til styring av bedriften, både når det gjelder faglig helhetsforståelse og forretningsmessig ledelse.

De aller fleste håndverkere er seriøse utøvere av sitt fag. Skrekkhistorier om uhelige kjøpere av håndverkstjenester er unntakene. Men husk å være føre vàr! Seriøsitet, varige kundeforhold og respekt for fagområdet er kjennetegn for en Mesterbedrift. Dette gjelder uansett hvilke av Mesterfagene det dreier seg om, og uansett om Mesterbedriften er liten eller stor.

En Mester er vant med krevende kunder, og setter sin ære i å leve opp til disse kravene.

To av våre ansatte har mesterbrev.

Kilde: www.mesterbrev.no

 

ID – kort på bygg og anleggsplassen

ID-kort for bygge- og anleggsnæringen er et tiltak som skal bidra til mer effektiv kontroll med helse, miljø og sikkerhet til personer som arbeider på bygge- og anleggsplasser. Kravet om ID-kort skal også bidra til mer seriøsitet i bransjen.

Plikten til å utstyre personer som utfører arbeid på bygge- og anleggsplassen med ID-kort ligger hos arbeidsgiver, eventuelt hos enkeltpersonforetak.

Alle våre ansatte bærer ID kort.

Kilde: www.arbeidstilsynet.no

 

Startbank

Byggenæringen Landsforening (BNL) har med utgangspunkt i prosjektet «Seriøsitet i byggenæringen», etablert et felles leverandørregister for BA-næringen, kalt StartBANK. Utviklingen av leverandørregisteret har skjedd i tett samarbeid med offentlige myndigheter. Formålet med leverandørregisteret er å bidra til at det kun benyttes seriøse aktører i BA-næringen, og at aktørene dermed kan konkurrere på like vilkår. I tillegg vil man gjennom ordningen oppnå en effektiv og ressursbesparende informasjonsdeling av felles opplysninger. Leverandører blir vurdert på grunnlag av på forhånd fastlagte objektive godkjenningskriterier, og dette gjør det enklere for næringens aktører å sikre at kontrakter inngås med seriøse bedrifter.

Kilde: www.achilles.com

 

Våtromsnormen

Våtromsnormen er en bransjenorm utviklet av byggebransjen for å gjøre det enklere for kundene, men også for å unngå skader. Våtromsnormen beskriver metoder og framgangsmåter som er godkjent for at resultatet skal bli godt.

Tre av våre ansatte har våtromsbevis.

Kilde: www.ffv.no

 

Varme arbeider

I følge Norsk Brannvernforening oppstår årlig mange branner på grunn av uforsiktighet og slurv ved utførelse av varme arbeider. De som utfører varme arbeider må ha kunnskap om brannrisiko ved varme

arbeider, og utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår. Gjennom sikkerhetsforskriften for varme arbeider stiller forsikringselskapene krav til sertifikat for utførelse av varme arbeider. Ordningen er i regi av Norsk brannvernforening og over 300.000 personer har fått utstedt sertifikatet i Norge.

Fem av våre ansatte har varme arbeider sertifikat i 2024.

Kilde: www.brannvernforeningen.no