Produkter som gir kvalitet.Produkt som gir kvalitet

Produkter som gir kvalitet

Uansett hvilket produkt som benyttes er det viktig med erfaring og god teknikk på både forberedelsene, sparklingen og etterbehandlingen. Murmester Solberg har flere forberedelser før selve gulvavrettingen kan utføres. Vi setter høydemarkører for å sikre at vi får et jevnt og fint underlag. Vi tetter med lister/skum, primer og kvalitetssikrer for best mulig resultat. Med andre ord vi hjelper deg med gulvavretting og løsninger som gir deg et kvalitetsgulv.

 

Få det perfekte gulvet med profesjonell gulvavretting

                       fra «Gutta på gølvet»